Mulla müük

Haljastusmuld- sõelutud põllumuld, mida kasutatakse muruplatside pealmiseks kihiks.

Täitemuld- sõelumata põllumuld, mida kasutatakse tasanduseks haljastusmulla aluskihina.